Praat tijdig over
je oude dag.

Het zijn levensbelangrijke onderwerpen.

Wat is “Advance Care Planning”?

Advance Care Planning (ACP) is een proces dat u uitnodigt om na te denken over hoe u behandeld wilt worden en hierover te praten. Het heeft als doel uw voorkeuren te respecteren en mee in rekening te laten nemen, of het nu gaat om uw zorg, huisvesting of zelfs overlijden.

Dit proces moedigt u aan om uw wensen, waarden, overtuigingen of andere zaken die voor u van belang zijn, bekend te maken. Dit helpt uw naasten of de zorgverleners die u begeleiden, om te begrijpen hoe u wil dat men voor u zou zorgen. Op die manier kunt u hun beslissingen sturen zodat uw voorkeuren nageleefd worden in het geval dat ze ooit een beslissing voor u moeten nemen. Maak gebruik van de kansen die u krijgt om met hen te praten. Deze gesprekken zijn belangrijk.

Het gaat  echter niet om het maken van definitieve keuzes. In de loop der tijd kunnen uw prioriteiten veranderen of kunnen er zich nieuwe mogelijkheden aanbieden voor u. Niets houdt u tegen om uw keuzes zo vaak als u wilt te wijzigen. Laat dat weten aan de mensen om u heen, aan hen die misschien een beslissing moeten nemen voor u op een moment waarop u moeilijk zelf een keuze kunt maken.


Niemand weet wat morgen brengt en wat het leven ons brengt. Het is mogelijk dat u op een dag bewusteloos geraakt ten gevolge van een ongeval, of dat u door een bijzonder dringende of stressvolle situatie niet helder kan nadenken, of dat u misschien zelfs op een hoge leeftijd een vorm van dementie krijgt waardoor u niet meer coherent kan nadenken. In dergelijke situaties zullen andere personen in uw plaats keuzes moeten maken. Uw familie, vrienden en arts zullen worden geraadpleegd om te kiezen wat het beste is voor u. U kunt hen helpen door hen vandaag te laten weten wat voor u het belangrijkste is en wat u absoluut niet wilt verliezen, maar ook welke situaties u koste wat het kost wilt vermijden:

aan welk soort zorg of hulp
geeft u de voorkeur?

waar hoopt u te
blijven wonen?

onder welke omstandigheden lijkt
het voor u meer draaglijk om te sterven?