Praat tijdig over
je oude dag.

Het zijn levensbelangrijke onderwerpen.

Wat is ‘Advance Care Planning’?

De zogenaamde ACP is een proces dat uw patiënt uitnodigt om na te denken over hoe hij behandeld wil worden en hierover te praten. Het heeft als doel zijn voorkeuren te respecteren, of het nu gaat om zijn zorg, huisvesting of zelfs overlijden.

ACP is gebaseerd op een denk- en communicatieproces dat tot doel heeft de planning van de zorg voor een persoon te vergemakkelijken indien deze niet langer in staat is om beslissingen te nemen. Het kan hierbij zowel gaan om beslissingen die in een noodsituatie moeten worden genomen, voor een patiënt buiten bewustzijn, of beslissingen aan het einde van zijn leven. Dit proces impliceert gesprekken tussen de patiënt en zijn omgeving. Ook de arts heeft een rol in dit proces, door informatie te verstrekken die de beslissingen van de patiënt kan sturen, te helpen om verschillende opties te overwegen of zelfs zijn keuzes en voorkeuren te registreren. Dergelijke initiatieven kunnen ook steun bieden aan de naasten van de patiënt.

Door uw patiënt aan te moedigen zijn wensen, waarden, overtuigingen of andere elementen die voor hem van belang zijn uit te drukken, kunt u begrijpen hoe hij wenst dat er voor hem gezorgd wordt. Wanneer u zijn verwachtingen begrijpt, zal u ook weten wat hij bereid is te aanvaarden op het vlak van zorgverlening maar kan u hem ook helpen bij zijn beslissingen. Profiteer van de mogelijkheden die u tijdens uw raadplegingen heeft om met uw patiënt te spreken. Uw vertrouwensrelatie arts-patiënt is belangrijk. Als u zijn waardigheid, autonomie en wil respecteert, zal dit zijn vertrouwen in u versterken en de dialoog bevorderen.

Het gaat echter niet om het maken van definitieve keuzes. De ACP moet de patiënt in staat stellen zijn keuzes te herzien en te wijzigen wanneer hij dat wenst.

Door de vaak langdurige relaties die u heeft met uw patiënt, bent u een sleutelpersoon om regelmatig met hem te communiceren over zijn overtuigingen, waarden en wensen. Zijn keuzes kunnen mettertijd veranderen. Luister regelmatig naar zijn wensen. Door de wil van uw patiënt te registreren, maximaliseert u de kans dat zijn keuzes in de toekomst worden gerespecteerd.

Dit geldt voor al uw patiënten: de ACP richt zich tot mensen van alle leeftijden, zij die in goede gezondheid verkeren, kwetsbare personen of mensen met een chronische ziekte alsook tot mensen die ernstig ziek zijn of nog maar enkele maanden te leven hebben.

 

Erover praten