Levenseinde

Om aan uw wensen te voldoen, is het belangrijk dat u ze uitdrukt. Maak uw voorkeuren voor uw laatste levensmomenten bekend

De dood mag geen taboe zijn, u moet hierover durven praten met uw omgeving en uw arts.

Als u voor belangrijke keuzes staat, denk dan niet te snel dat uw omgeving of arts kan raden wat belangrijk is voor u. De wensen op het gebied van comfort en levenskwaliteit kunnen van persoon tot persoon verschillen. Sommigen willen hun leven op alle mogelijke manieren verlengen terwijl anderen liever alle curatieve behandelingen stopzetten en naar comfortzorg gaan.

Als u registreert wat u wel of niet wil, kan u bijvoorbeeld een behandeling vermijden die langer duurt dan u kan verdragen en kan palliatieve zorg worden opgestart om uw pijn en pijnlijke symptomen te beheersen of zelfs psychologische, sociale en spirituele ondersteuning te bieden.

Dit proces van ‘Advance Care Planning’ voorkomt misverstanden.

U kunt ook een persoon aanwijzen die voor u beslissingen zal nemen  of uw wensen kenbaar zal maken wanneer u dat niet meer zelf kunt doen. Indien u een voorkeur heeft voor de keuze van een dergelijke persoon, aarzel dan niet om dit te laten weten.

Bij het registreren van uw wensen bij uw arts kan u hem ook inlichten indien u één of meerdere wilsverklaringen  heeft ingevuld die betrekking hebben op orgaandonatie en menselijk lichaamsmateriaal, euthanasie, negatieve wilsverklaring, laatste wilsbeschikking en/of  de keuze van het uitvaartritueel en donatie van het lichaam aan de wetenschap.