Huisvesting

Op een dag kan uw patiënt zichzelf misschien niet meer verzorgen zoals hij dat altijd gedaan heeft.
In België zijn er verschillende soorten woningen en diensten die hem kunnen helpen om verder te genieten van het leven ondanks deze moeilijkheden. Sommige zijn goed bekend bij het grote publiek, andere veel minder. U kan hierover ook concrete informatie vinden op de websites van de gewesten: voor Brussel-Hoofdstad, Wallonië en Vlaanderen.  

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van verschillende mogelijke soorten huisvesting:

THUISZORG EN -HULP

Als zijn gezondheid het toelaat, kan uw patiënt thuisblijven, door zijn woonplaats aan te passen of zo nodig beroep te doen op thuiszorg. Multidisciplinaire teams die aangepast zijn aan zijn zelfredzaamheid kunnen hem de nodige zorg en diensten bieden en zo kan de patiënt in zijn vertrouwde omgeving blijven.

Het aanbod van thuiszorg is zeer gevarieerd: aanbieden van maaltijden, oppasdienst voor zieken, logistieke hulp, psychiatrische zorg, palliatieve zorg, thuisverpleging, huishoudhulp etc.

Op Thuiszorg consulteren | Belgium vindt u alle nodige informatie voor Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

SERVICEFLATS

Als iemand ouder dan 65 jaar onafhankelijk wilt leven, met toch de mogelijkheid om beroep te doen op gezondheidswerkers voor de nodige hulp, sociaal contact en veiligheid, kan u hem aanraden om naar een serviceflat te gaan. Deze verblijven worden aangepast op maat van de bejaarde. Er zijn collectieve voorzieningen beschikbaar: hulp bij het bereiden van maaltijden, onderhoud, thuiszorg, oproepsysteem de klok rond etc.

Voor Vlaanderen kunt u de website raadplegen en voor Wallonië de website Résidences-services.

CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Als een persoon ouder dan 65 jaar, die nog in staat is om thuis te wonen, enkele dagen per week een opvangstructuur wil hebben die hem de hulp en de zorg kan bieden die hij nodig heeft, dan kan dit soort huisvesting voor hem een optie zijn.

De centra voor dagverzorging zijn overdag bereikbaar van maandag tot vrijdag. Sommige centra bieden animatie en specifieke behandelingen.

Voor meer informatie over de centra voor dagverzorging, kunt u terecht op de volgende links:
Voor Brussel, voor Vlaanderen, voor Wallonië.

CENTRA VOOR KORTVERBLIJF (ALTIJD IN WOONZORGCENTRA)

Indien één van uw patiënten ouder is dan 65 jaar en de hulp van een naaste geniet en deze naaste de mogelijkheid wil geven om van tijd tot tijd uit te blazen of met vakantie te gaan, kan hij in dit type centrum terecht. Het verblijf is niet permanent en de patiënt kan er slechts maximum 90 dagen/jaar verblijven, waarvan maximum 60 dagen na elkaar. De verblijven kunnen zowel overdag als 's nachts plaatsvinden of enkel 's nachts. 

Voor Brussel of Vlaanderen kunt u Centra voor kortverblijf raadplegen en voor Wallonië Les Aînés.

WOONZORGCENTRA

Als een persoon ouder dan 65 jaar niet meer alleen thuis wil wonen, permanent hulp/bijstand nodig heeft en er een permanente oplossing nodig is, kan een woonzorgcentrum een oplossing zijn.

Voor Brussel of Vlaanderen kunt u Woonzorgcentra raadplegen en voor Wallonië Les Aînés.

SAMENWONEN MET ANDERE PERSONEN

Naast deze klassieke en gereglementeerde woon- en zorgformules bestaan er ook heel wat private of spontane initiatieven die tegemoetkomen aan de wensen, de behoefte aan sociale contacten of de hulpbehoeften van uw patiënten. Enkele opties zijn bijvoorbeeld intergenerationele cohousing, het samenwonen van junioren en senioren, gemeenschapshuizen, het gezinsleven etc.

Al deze formules zijn gebaseerd op uitwisseling en respect. Binnen de cohousing verleent iedereen steun naargelang zijn mogelijkheden en krijgt hij de steun van anderen op gebieden waar hij moeilijkheden ondervindt.

Om conflicten of ongemakken te voorkomen, worden meestal overeenkomsten vanaf het begin  gesloten via een schriftelijke verbintenis, een overeenkomst of een huishoudelijk reglement.

1. Een eerste optie kan zijn om bij zijn kinderen of een neef/nicht te wonen die bereid is om hem te huisvesten of bij hem thuis te komen wonen.

Dit biedt gezelschap, een aanwezige in geval van moeilijkheden en ondersteuning voor bepaalde huishoudelijke taken. Hiervoor kan uw patiënt ook altijd beroep doen op thuiszorg of thuishulp maar als het vooral een familielid is die hem dagelijks helpt, kan deze persoon erkend worden als ‘mantelzorger’. Mantelzorgers kunnen zelf steun vinden bij verschillende organisaties.

Voor Nederlandstalig België bestaat het Vlaams expertisepunt Mantelzorg dat informatie en kennis, adviezen, publicaties en instrumenten verzamelt voor mantelzorgers.

Voor Franstalig België bestaan er 3 verenigingen voor mantelzorgers die regelmatig of dagelijks morele, fysieke of materiële ondersteuning bieden.

2. Woont uw patiënt in een te grote woning en geniet hij van het gezelschap van jongeren? Wellicht is de opvang van studenten dan een formule die hem zou aanspreken.

Als uw patiënt gezelschap wilt en zijn woning het toelaat, zou hij er een ‘kot’ kunnen inrichten voor een student en overeenkomen dat de student hem, in ruil voor een beperkte huur, kleine diensten verleent die hem helpen in zijn dagelijks leven: boodschappen doen, 's nachts aanwezig zijn etc. Er kan een vertrouwensrelatie ontstaan en zo kunnen de behoeften van beide partijen worden uitgewisseld, kunnen bepaalde dingen worden gepland etc.

Een dergelijke formule kan een oplossing bieden als de persoon in zijn eigen woning wilt blijven wonen maar eenzaamheid of bepaalde huishoudelijke taken hem parten spelen.

3. Uw patiënt houdt van het gezinsleven en de aanwezigheid van kinderen om hem heen, maar ziet niet de mogelijkheid om samen te leven met zijn eigen familieleden?

Sommige gezinnen zijn blij dat ze thuis een vervangende ‘opa’ of ‘oma’ kunnen verwelkomen.

Het gezin dat een oudere opvangt, zal hem misschien een kleine huur vragen of kan hem ook vragen om aanwezig te zijn bij de kinderen na school of 's avonds, wanneer de ouders afwezig zijn. In ruil kan de persoon ontlast worden van een groot aantal huishoudelijke taken en genieten van een gezinsklimaat waarin hij zich nuttig voelt.

4. Wilt uw patiënt zijn autonomie behouden, maar heeft hij ook nood aan sociaal contact? Een ‘gemeenschapshuis’-formule biedt misschien een antwoord op zijn behoeften.

Sommige woningen zijn erop voorzien om meerdere gezinnen te huisvesten die ermee instemmen om bepaalde taken samen te organiseren of een aantal gemeenschappelijke leefruimten te hebben. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen leefruimte heeft, maar dat de groep zich solidair opstelt: iedereen kan bijdragen aan de groep, afhankelijk van zijn eigen beschikbaarheid en capaciteit. Dergelijke woningen, binnen eenzelfde gebouw of in de vorm van woonwijken of miniwijken, kunnen specifiek worden ontworpen om er bejaarden op te vangen, maar kunnen ook ‘intergenerationeel’ zijn en voorzien in het samenwonen van bejaarden, jongeren en gezinnen met kinderen.